Vitajte na stránkach firmy HYDROPNEUTECH s.r.o. Dnes je:

Poč.príst. od 1.3.04:

   Prihláška       

>program >

   Pokyny pre autorov   

   Registration form  

   Instruction for authors  

Katedra strojárstva, FŠT TnU Trenčín
Ústav energetických strojov a zariadení, SjF, STU Bratislava
HYDROPNEUTECH s.r.o. – Žilina 

Vás pozývajú na:

XV. medzinárodnú vedeckú a odbornú konferenciu

RIADENIE TEKUTINOVÝCH SYSTÉMOV

 

október 2017 (dátum bude upresnený)
HOTEL REPISKÁ, DEMÄNOVSKÁ DOLINA
SLOVENSKO

ZMENA TERMÍNU

                   

Vedecká rada konferencie:

Organizačný výbor konferencie:

prof. Ing. Jozef TURZA, CSc., TnUAD Trenčín, SR

doc. Ing. Igor STRÁŽOVEC, PhD.,

prof.  Ing. Jaroslav KOPÁČEK , CSc., VŠB-TU Ostrava, ČR

doc. Ing. Peter KRIŠŠÁK, PhD.,

prof. D.Sc. PhD. Eng. Andrzej MILECKI, PUT Poznaň, Poľsko

Ing. Katarína KRÁLOVÁ,

prof. RNDr. Ing. Josef NEVRLÝ, CSc., VUT Brno, ČR

Dr inż. Henryk CHROSTOWSKI, PW Wloclaw, Poľsko

Dr. Ing. Willi MEDNIS, PW Waršava, Poľ sko

doc. Ing. Igor STRÁŽOVEC, PhD., TBH Technik s.r.o., Žilina, SR

doc. Ing. Pavol KUČÍK, PhD., Fluidconsult, Žilina, SR

doc. Ing. Karol PRÍKKEL, PhD., STU, SR

doc. Ing. Peter KRIŠŠÁK, PhD., Danfoss, Pov.Bystrica, SR


Sekretariát konferencie

HYDROPNEUTECH s.r.o.
Platanová 6,   010 07 Žilina
IČO: 36376931      DIČ: SK2020097376  
 
(Tel. +421 (0)903 512609,  +421 (0)907 825015 4 Fax/tel.: +421 (0)41-5681257
: E-mail: hpt@stonline.skigor.strazovec@tbh.sk www.hydropneutech.sk
 
 Bankový účet:
3179396001 / 5600 Dexia banka Žilina
SWIFT CODE: KOMA SK 2X XXX

IBAN: SK73 5600 0000 0031 7939 6001
   

Informácie:     www.hydropneutech.sk/rts.htm